lleoliad

Select Your Location, Map Select Your Location, Map monmouthshire newport torfaen blaenau-gwent caerphilly cardiff merthyr-tydfil vale-of-glamorgan rhondda-cynon-taff bridgend neath-port-talbot swansea-gower pembrokeshire carmarthenshire ceredigion powys wrexham flintshire denbighshire conwy gwynedd anglesey Monmouthshire Newport Torfaen Blaenau Gwent Caerphilly Cardiff Merthyr Tydfil Vale Of Glamorgan Rhondda Cynon Taff Bridgend Neath Port Talbot Swansea Gower Pembrokeshire Carmarthenshire Ceredigion Powys Wrexham Flintshire Denbighshire Conwy Gwynedd Anglesey
Select
your region!
blades
Keep Wales Tidy Join our team!

Ymunwch â ni!

Os yw ein gwaith yn cyfrif i chi byddem yn falch iawn pe baech yn cysylltu â ni. Dyddiad cau 23 Mehefin 2016

Keep Wales Tidy News! Announcing the Wales Coast Awards 2016

Newyddion! Cyhoeddi Gwobrau Arfordir Cymru 2016

Rydym wedi dyfarnu'r traethau a marinas ledled Cymru sydd wedi ennill Gwobr y Faner Las rhyngwladol, Gwobr Arfordir Las a Gwobr Glan Môr fel rhan o Wobrau Arfordir Cymru 2016.

Keep Wales Tidy Recycle IT with Keep Wales Tidy

Ailgylchwch gyda Cadwch Gymru’n Daclus

Ailgylchwch eich eitemau trydanol gyda ni mewn dim ond un clic!

Keep Wales Tidy Donations that benefit the Welsh environment

Tal am Fagiau Siopa Untro

Darganfyddwch sut i rhoi eich tal fagiau i Cadwch Gymru'n Daclus, un o elusennau amgylcheddol mwyaf yng Nghymru.

Local Events | Local Events in Welsh

Dymuno Bod Chi Yma?

Wish You Were Here?
Local Events | Local Events in Welsh

Pryd?

02 . 07 . 2016

Diwrnod Dolydd Cenedlaethol

Cymerwch ran yn yr ail Ddiwrnod Dolydd Cenedlaethol

Wythnos Glanhau Arfordir

Wythnos Glanhau Arfordir

Ymunwch a ni rhwng 23 Ebrill - 1 Mai i helpu cadw traethau ac arfordir Cymru’n hardd.

Arfordir

Arfordir

Cadw ein glannau yn barod i ymwelwyr flwyddyn ar ôl blwyddyn

Gofal Arfordir

Gofal Arfordir

Mae pob darn o sbwriel sydd yn cael ei glirio oddi ar yr arfordir yn welliant. Darganfyddwch sut y gallwch chi helpu!

Eco-Sgolion

Eco-Sgolion

Disgyblion, athrawon a chymunedau yn gweithio tuag at gwell amgylchedd

Gwobr Y Faner Werdd

Gwobr Y Faner Werdd

Yn cydnabod a gwobrwyo'r parciau a'r mannau gwyrdd gorau yng Nhymru

'Goriad Gwyrdd

'Goriad Gwyrdd

Mae'r 'Goriad Gwyrdd yn eco-label gwirfoddol ar gyfer cyfleusterau gyda’r nod o hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy.

Cynllun Ailgylchu TG

Cynllun Ailgylchu TG

Y ffordd ddiogel, elusennol i gael gwared ar hen offer trydanol

Trefi Taclus

Trefi Taclus

Byddin gwirfoddolwyr Cymru, yn ymgodymu problemau lleol yn uniongyrchol

Mentraus

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn golygu llawer mwy na chodi sbwriel. Mae ein mentrau yn canolbwyntio ar warchod a diogelu ein amgylchedd, a chadw'r tirlun naturiol ar gyfer y cenhedlaethau presennol a'r dyfodol.

Blogs Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Ymgyrchoedd

Stop cyn Bloc
Eco-Schools • Eco-Sgolion CurlyDash

Wyddoch chi?

Sbwriel smygu yw'r sbwriel mwyaf gyffredin yng Nghymru. Llynedd cafodd ei ffeindio ar 86% o strydoedd

Parasol